181

اولین جرعه از لیوان علم باعث می‌شود شما یک آتئیست (خداناباور) شوید اما در تَه لیوان خدا منتظر شماست.

هایزنبرگ | فیزیک‌دان و برنده جایزه نوبل

فهرست