می‌گذره ولی جاش می‌مونه

چهار سال پیش، این موقع توی نمایشگاه کتاب کار می‌کردم. برای یازده روز.

همونجوری که زمان از اون موقع تا الان گذشته و خیلی از جزئیات یادم نمونده و فقط جاش مونده، این روزهای نسبتا سخت هم می‌گذره و فقط جاش می‌مونه.

می‌خواستم بزنم هشتگ نسل سوخته یا همچین چیزی اما دیدیم سوخته‌تر از امثال من هست، مثل کشته شده‌های موشک‌های خودی. پس باید زد:

#خطای_سیستمی

فهرست