من و دوستم

با دوستم بودم، بعد مدت‌ها تلاش و سر و کله‌زدن، درآمدش ده‌برابر شده بود و بهش تبریک گفتم و داشتم می‌گفتم پول با ثروت، حداقل برای من فرق داره و تو یه آدم ثروت‌مندی و با مهارت‌هایی که داری بیشتر از اینارو هم در میاری و پول برات می‌شه جزئی از حاشیه‌ها. یهو بعد این‌همه بحث گفت دلم هوس فلافل کرده، فهمیدم گرما زیاد به مغزم فشار آورده و این حرفارو زدم. به این نتیجه رسیدم که روحمون فقیره :| دست خودمون نیست.

فهرست