شروع کردن

شروع‌کردن یعنی قرار است تمام کنید. اگر عملی نشود، یعنی شکست خورده‌اید.
اگر صرفا شروع کنید، بدون آنکه تمام کنید، یعنی فقط فخرفروشی کرده‌اید. کار را طولانی کرده‌اید یا وقت را هدر داده‌اید. اصلا حوصله‌ی کسانی را ندارم که فکر می‌کنند دارند بهترین کار ممکن را انجام می‌دهند، اما این کار را از دید بازار پنهان می‌کنند. اگر کاری ارائه نکنید، یعنی اصلا شروع نکرده‌اید. در مقطعی، کارتان باید برای بازار جالب باشد. در مقطعی، به بازخورد در این باره نیاز دارید که آیا نتیجه داده است یا نه. در غیر این صورت، کارتان فقط یک سرگرمی است.

-ست‌گادین

فهرست