سختی

تفاوت یه بازیکن باشگاهی متوسط با یه قهرمان منطقه‌ای، استعداد ذاتی نیست؛ بلکه توانایی فشار آوردن به خودت در لحظات به خصوصیه، جایی که کنارکشیدن آسون‌تره.

ست گادین

صد البته که ادامش توضیح می‌ده به موقع رهاکردن هم شرطه.

فهرست