تنفر، توجه

You will get the most attention from those who hate you. No friend, no admirer, and no partner will flatter you with as much curiosity

شما بیشترین توجه را از کسانی که از شما متنفر هستند دریافت می‌کنید، هیچ دوستی و آشنایی با این شدت کنجکاوی به شما توجه نمی‌کند.

 

نسیم طالب | کتاب تخت پروکروستس

نسیم طالب جزء اون نویسنده‌هاییه که خیلی دوسش دارم و انقدر سوادم کمه در برابر حرف‌هاش که هربار برمی‌گردم کتاباشو می‌خونم بازم احساس خنگی عجیبی می‌کنم. انگار هر بار یه چیز جدید می‌فهمم.

چندتا پست بعدی هم از همین فیلسوفه

کتاب قوی سیاهش عالیه

فهرست