ازدواج می‌کنم

-بابا می‌خوام ازدواج کنم

+بالاخره فهمیدی ازدواج طبیعت انسانه؟ کدوم شیر پاک‌خورده‌ای حرفاش روت اثر کرده؟

-نه، نفهمیدم

+پس چی؟

-می‌خوام توی یه خونه‌ای زندگی کنم که بذارن گربه نگه دارم :| برای کنار اومدن با مامان توی این قضیه، راه دیگه‌ای نمونده.

فهرست