گوته‌جان

«خودتان را بشناسید؟» اگر من خودم را می‌شناختم، پا به فرار می‌گذاشتم!

-گوته

منم همین‌طور.

این من، گاهی خودش را دوست ندارد. این من، گاهی حوصله‌اش از خودش سر می‌رود. این من، گاهی دست به کارهایی می‌زند تا خودش را گم کند ولی مسیر گم‌کردنش دایره‌ای است که نقطه‌ی آغازش روی نقطه‌ی پایانش منطبق است.عضویت در خبرنامه

سحر در تلگرام