هزینه اشتباهات

در زندگی مهم نیست که یک انسان چندبار درست می‌گوید، بلکه باید ببینیم وقتی درست می‌گوید چقدر در می‌آورد. اشتباه‌کردن در زمانی که هزینه‌ای ندارد، حساب نیست.

نسیم طالب



عضویت در خبرنامه

کانال تلگرام