فکر کردن

چیزی که مردم غالبا به اسم فکرکردن می‌گن، نشخوار ذهنیه.

شناخت مباحثی مثل مدل‌ذهنی، تفکر نقادانه، تفکر سیستمی ابزارهای درست فکر کردنن.عضویت در خبرنامه

سحر در تلگرام