شتاب

آن‌چنان پر شتاب زندگی مان تغییر می‌کند که توانایی‌مان برای اختراع چیزهای جدید از سرعت‌مان برای کاربرد متمدنانه آن‌ها پیشی می‌گیرد. این روزها پس از پیدایش یک فناوری جدید یک دهه طول می‌کشد تا برای معنی و آداب به‌کارگیری آن به توافقی گروهی برسیم.

کوین کلی | کتاب آینده‌ی نزدیک

فهرست