رنگ سبز امید

انگار داشت امید را فریاد می‌زدعضویت در خبرنامه