ذوق کور شده

برای دیدن خونه ی جدید، با ذوق و شوق دویدم گفتم: بابا بابا این اتاق من

برگشت گفت: مگه تو هم میای؟

😐

همش اینایی که سر چهار راه وایمیسن برای بچه‌ها کمک جمع میکنن برام آشنانعضویت در خبرنامه