خوشحالی یعنی…

این منم در این شرایط:

یک: بگن سحر بیا بستنی

دو: سرویسا درست شد و قرار نیست دوباره سرویس‌مون کنهعضویت در خبرنامه

کانال تلگرام