خدمتگزار مردم هستم

سیاستمداران خود را خدمتگزار مردم می‌نامند. اما تاکنون هیچ خدمتگزاری را ندیدم که چنین مضطربانه در پی حفظ موقعیت شغلی‌اش باشد.

رابرت کوئلینعضویت در خبرنامه

کانال تلگرام