خدا

گاهی وقت‌ها هم در جوابِ سوالِ «به خدا ایمان داری؟» باید گفت: به خدایی که شما آفریدید نه. خدایی که من می‌شناسم بیشتر به خاطر خوبی‌های که می‌توانستم بکنم و نکردم، بازخواست می‌کند.

قوانین را چه “کسانی” نوشتند؟ محدودیت‌ها را چه کسانی اعمال می‌کنند؟!عضویت در خبرنامه