حافظه پُر کُن

مهم‌ترین سوال را کمتر مطرح‌ می‌کنیم: «آیا او بهتر و حکیم‌تر شده است؟» ما باید به دنبال درک بهترین چیز و نه دانستن بیشترین چیزها باشیم. ما صرفا حافظه پر می‌کنیم.

آلن دوباتن | تسلی‌بخشی‌های فلسفه

مثل چاقی ذهن می‌مونه، از اونا که به هیچ دردی نمی‌خورهعضویت در خبرنامه