ترجمه کتاب Deep work

ترجمه کتاب deep work از ناهید ملکی و نشر نوین، آشغاله 😐 حتی اینو از پشت جلد کتاب که یه بخشی از متن کتاب رو گذاشتن هم می‌شه فهمید.

عضویت در خبرنامه

سحر در تلگرام | اینستاگرام