به نیمه‌کاره‌ها استادیم

علت اینکه دنیا در حال حاضر به چنین وضع اسفناکی افتاده این است که همه کارشان را نیمه‌کاره انجام می‌دهند، افکارشان را نیمه‌کاره بیان می‌کنند، و گناهکار بودن یا پرهیزکار بودنشان هم نیمه‌کاره‌ است.

خداوند از نیمه شیطان، بسیار بیش از شیطان تمام عیار، نفرت دارد!

نیکوس کازانتزاکیس

نصف خدا، نصف خرماعضویت در خبرنامه

سحر در تلگرام | اینستاگرام