بهاری در زمستان

یک زمان فصل زمستان است ولی در تو بهاری رخ داده و جوانه‌ای سر درآورده است.

حال درونی‌ آدمیزاد زندگی‌کردن را سخت یا آسان می‌کند.عضویت در خبرنامه

کانال تلگرام