برف میاد

گفتم برف میاد مثل چندسال پیش نشه که با کفش تابستونی برم بیرون و از هر سوراخ کفش آب چکه کنه، پوتین پوشیدم. به حدی کَفِش سُره که اگر پشت یه تاکسی رو می‌گرفتم، سر می‌خوردم تا مقصد. عضله که ندارم، همه‌ی ماهیچه‌هام گرفته انقدر خودمو محکم نگه داشتم :/ بعد هی بیاید بگید جنس ایرانی.

فهرست