آیینه

تمام شهر را از آینه پر کرد…

داروغه می‌دانست…

شهر از آن موقع ناامن شد که هر کس خودش را گم کرد!

سیده مریم خامسیعضویت در خبرنامه

کانال تلگرام